Basis Rijopleiding bestuurders voorrangs-voertuigen

In de basis rijopleiding gaan we terug naar de basis van het autorijden. De kennis op het gebied van wet- en regelgeving wordt opgefrist, er de rijstijl van de deelnemer wordt geëvalueerd, de deelnemer wordt bewust van zijn/haar gedragingen in het verkeer en de consequenties van dat gedrag.

VERKEERSVEILIGHEID GROEP

Doelstelling rijopleiding

Het verhogen van inzicht en bewustwording in verkeerssituaties waar men tijdens diverse ritten mee geconfronteerd kan worden. Het aanleren van rijtechnieken waardoor de kandidaat zich verder ontwikkelt tot een professionele chauffeur. Tijdens de gehele opleiding wordt middels een continuous assessment bepaald of de kandidaat voldoet aan de minimale eisen om de vervolgopleiding OGS te volgen.

VERKEERSVEILIGHEID GROEP

Doelgroep opleiding

De opleiding is bestemd voor chauffeurs van hulpdiensten in het bezit van een geldig rijbewijs voor de categorie voertuig waarop de opleiding plaatsvindt.

 • Wet- en regelgeving
 • Voertuigtechniek
 • Zit/Stuurhouding
 • Anticiperend rijden
 • Afleiding in het verkeer
 • Risico’s herkennen
 • Kijktechnieken / waarnemingscyclus
 • Bochtentechniek
 • Bijzondere verrichtingen
 • Voorbeeldfunctie
 • Richtinggevend kader

Deze rijopleidingen kunnen zowel als herhalingsopleiding of als onderdeel van een initiële opleiding worden aangeboden.

Onze Partners

Vragen?
Contact opnemen.