VERKEERSVEILIGHEID GROEP

Safety Rules
Verkeers-veiligheid Groep Nederland

Bij het reserveren of plannen van uw (rijvaardigheids-)training stemt u in met het naleven van onze Safety Rules. Zorg ervoor dat u de onderstaande inhoud grondig doorleest en begrijpt.

Unieke baantraining

Voor de verplichte
7 praktijkuren.

Totaaloplossing

Ontzorging voor
administratieve zaken.

Kostenverlagend

Ook voor
grote groepen.

Motiverend

Gecertificeerd opleider
Transport & Logistiek.

Safety Rules

 • Een rijvaardigheidstraining kan diverse uitdagende elementen bevatten, zoals krachtig remmen en ontwijken. Verzekert u zichzelf van uw fysieke capaciteiten om deze uitdagingen aan te kunnen.
 • Het in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor de categorie waarmee u deelneemt aan de rijvaardigheidstraining is verplicht. U dient uw rijbewijs tijdens de deelname te kunnen tonen. Zorg er dus voor dat u deze meeneemt. Wij behouden het recht u uit te sluiten van de training indien u uw rijbewijs niet kunt tonen.
 • U bevestigt dat u geen medicijnen gebruikt die uw rijvaardigheid en de veiligheid van uw medecursisten in gevaar kunnen brengen.
 • U verklaart niet onder invloed te zijn van alcohol, drugs, restalcohol, medicijnen of andere stoffen, ten tijde van de training.
 • Luister aandachtig naar de aanwijzingen van de trainers, baanbeheerder en/of medewerkers van Verkeersveiligheid Groep Nederland en volg te allen tijde de aangegeven snelheden en veiligheidsinstructies op.
 • Houd u tijdens de training op de baan of op de openbare weg aan de aangegeven snelheden.
 • Wij adviseren tijdens de training vrijetijdskleding en waterbestendig schoeisel te dragen en uw zonnebril mee te nemen. Het dragen van slippers is tijdens de rijvaardigheidstraining NIET toegestaan.
 • Heeft u bijzonderheden (denk aan bijv. angst, medicijngebruik, zwangerschap e.d.) die van invloed kunnen zijn op uw deelname aan de cursus, meld dit dan van tevoren bij een medewerker van Verkeersveiligheid Groep Nederland en bij de instructeur.
 • Bij vragen of onduidelijkheden, aarzel niet en raadpleeg direct de trainer of baanbeheerder. Het motto ‘Better safe than sorry’ geldt hier.
 • Let op: Deelname aan de rijvaardigheidstraining is op eigen risico van de deelnemer. Verkeersveiligheid Groep Nederland is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel of schade aan personen en/of zaken, inclusief gevolgschade, tenzij wettelijke uitsluiting van aansprakelijkheid niet is toegestaan.
 • Wees attent op uw eigendommen! Verkeersveiligheid Groep Nederland is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van uw bezittingen.

Aandachtspunten eigen voertuig

Indien er voor de training gebruik gemaakt wordt van uw eigen voertuig vragen wij u vriendelijk de volgende aandachtspunten door te nemen voorafgaand aan de training:

 • Zorg dat er voldoende brandstof in uw auto zit, of dat uw batterij voldoende is opgeladen voor de duur van de training.
 • Eventuele schade aan of veroorzaakt door dit voertuig komt volledig voor eigen risico en rekening.
 • Zorg ervoor dat er geen losliggende spullen in de auto liggen voor optimale veiligheid.
 • Zorg ervoor dat uw auto en banden in goede staat verkeren. De instructeur zal voorafgaand aan de training een (optische) technische controle uitvoeren. Indien blijkt dat het voertuig niet voldoet aan de wettelijke eisen of beoordeeld wordt als onveilig dan mag de instructeur besluiten de training niet voort te zetten, zonder recht op restitutie.
 • Uw voertuig dient te voldoen aan de geldende Nederlandse wetgeving.

Vragen?
Contact opnemen.