Verduurzaming begint met een duurzaam wagenpark

Onder het wagenpark worden alle voertuigen van een bedrijf verstaan, wat kan gaan om slechts enkel auto’s of een paar duizend auto’s. Om op een duurzame manier te ondernemen, is het van belang om een duurzaam wagenpark te realiseren, beter bekend als een groen wagenpark. Er zijn meerdere manieren waarop u dit als bedrijf kan verwezenlijken.

Duurzaam wagenpark: wat houdt het in?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat een duurzaam wagenpark precies inhoudt. Bij een duurzaam wagenpark beleid is de voornaamste doelstelling om de CO2-uitstoot van de auto’s te verminderen en daarnaast andere aspecten te beperken die negatieve gevolgen op het milieu kunnen hebben. Dit kan bijvoorbeeld door elektrische auto’s te rijden. Een volledig elektrisch wagenpark is alleen niet voor alle wagenparkbeheerders haalbaar. Daarom is het belangrijk om ook voor of tijdens de transitie naar elektrisch te kijken waar uw wagenpark de CO2-uitstoot kan verminderen.

Een duurzaamwagenpark realiseren

Er zijn verschillende dingen die je kan doen om een groen wagenpark te creëren. Ten eerste is het van belang om te letten op de emissiewaarde van uw voertuigen. Zo zijn er types brandstof met een lagere emissiewaarde, wat beter is voor het milieu. Daarnaast kunt u uw medewerkers stimuleren om met het OV of met de fiets naar kantoor te komen, indien dit mogelijk is. Ook is carpoolen of een deelauto een goede optie. Indien mogelijk kunt u ervoor kiezen om volledig elektrische auto’s aan te schaffen, die helemaal geen uitstoot zullen genereren. Of investeren in rijvaardigheidstrainingen die uw medewerkers leren hoe ze zo zuinig mogelijk kunnen rijden in hun benzine/diesel auto. Al deze maatregelen vallen onder het duurzaam wagenpark beleid: een manier om de CO2-uitstoot te verminderen.

Duurzame mobiliteit: op de toekomst gericht

Wanneer we bezig zijn met toekomstbestendig vervoer, spreken we van duurzame mobiliteit. Zeker aangezien verplaatsingen dagelijks plaatsvinden, is het van belang om met oplossingen te komen terwijl we naar de toekomst kijken. Er zijn meerdere manieren waarop duurzame mobiliteit gerealiseerd kan worden, maar het is belangrijk om te kijken welke van deze passen bij uw wagenpark.

Gerelateerde blogs