VERKEERSVEILIGHEID GROEP

brandstofbesparing
en Co2 reductie.

De brandstofprijzen rijzen de pan uit, waardoor de kosten per zakelijke kilometer de afgelopen jaren een vlucht hebben genomen. Zuinig rijden wordt hiermee een steeds belangrijker onderwerp binnen organisaties. 

Naast het terugbrengen van de brandstofkosten door zuinig rijden, draag je direct bij aan het klimaat. Minder brandstofverbruik is minder co2-uitstoot, minder stikstof en minder roet- en fijnstof.

Unieke baantraining

Voor de verplichte
7 praktijkuren.

Totaaloplossing

Ontzorging voor
administratieve zaken.

Kostenverlagend

Ook voor
grote groepen.

Motiverend

Gecertificeerd opleider
Transport & Logistiek.

De hoeveelheid brandstof die tijdens een rit verbruikt wordt is afhankelijk van diverse factoren waaronder het soort voertuig waarin gereden wordt maar belangrijker nog de rijstijl van de bestuurder. Moderne voertuigen beschikken vaak over nieuwe technieken die kunnen zorgen voor een directe verlaging van het brandstofverbruik. Echter vragen deze technieken om een aangepaste rijstijl van de bestuurder. Wij leren uw medewerkers omgaan met deze moderne voertuigtechnieken, bestuurders leren de rijstijl te maximaliseren waardoor brandstofverbruik geminimaliseerd wordt.

Openbare weg trainingen

Bewezen effectieve training als het gaat om het verlagen van risico, incidenten, brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Rijvaardigheids trainingen

Wij inventariseren graag deze risico’s voor u en maken een road safety programma op maat.

Defensief rijden

Middels de SAFE-methode wordt een aangepaste rijstijlaanpassing nagestreefd waarbij schadepreventie gemaximaliseerd wordt.

Slipcurcus vrachtwagen

Op ons mooie Rijvaardigheidscentrum Lelystad organiseren wij code 95 trainingen waarna chauffeurs direct de 7 uur praktijknascholing vakbekwaamheid (code 95) mogen bijschrijven.

Een rijvaardigheidstraining gericht op het naar beneden brengen van brandstofgebruik is beter voor het milieu en past daarmee binnen uw beleid voor duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of bij internationale organisaties the corporate (Social) responsibility (CSR) en sustainability. Wij dragen graag ons steentje bij.

Vragen?
Contact opnemen.