VERKEERSVEILIGHEID GROEP

Defensief
rijden.

Defensief rijden is veiliger en duurzamer rijden. Defensief rijgedrag is een op de omgeving en milieu aangepast rijstijl. Een rijstijl waarbij de bestuurder niet alleen het voertuig maar ook de situatie onder controle houdt. Kostenbeperking op het gebied van schade, brandstofgebruik en aansprakelijkheid staan centraal. Hierdoor wordt niet alleen blikschade en inkomstenderving geminimaliseerd waardoor ook letselschade wordt beperkt.

Veilig

Uw medewerkers bewuster
en veiliger onderweg.

Duurzaam

Co2 reductie door aanpassen rijstijl,
verlaging van uitstoot.

Kostenverlagend

Brandstof- en schadereductie,
een direct effect op uw wagenparkkosten.

Motiverend

Leerzaam, duurzaam en motiverende
trainingen voor uw medewerkers.

RIJSTIJLAANPASSING

Doel training

Hoe past u defensief rijden toe? Dat wordt middels de SAFE-methode geleerd en hiermee wordt een rijstijlaanpassing nagestreefd waarbij schadepreventie gemaximaliseerd wordt en tevens het milieuaspect bij autorijden wordt behandeld. Medewerkers leren anticiperen in het verkeer. Herkennen, vermijden en beheersen zijn onderwerpen die onder de aandacht gebracht worden. Kosten voor schade, verzekering, brandstof en onderhoud worden teruggebracht door het toepassen van een goed verkeersbeleid. Defensive driving komt terug in onder andere onze openbare weg training en combinatietraining, uiteraard kunnen wij deze methode ook in een maatwerkprogramma verwerken. Neem hiervoor contact met ons op.

RIJSTIJLAANPASSING

Offensief rijden

Een offensieve rijstijl is het tegenovergesteld van een defensieve rijstijl, naar deze rijstijl wordt vooral verwezen wanneer een bestuurder agressief en aanvallend rijdt. Dit kan zijn bijvoorbeeld door ongewenst rijgedrag als bumperkleven, onnodig insturen naar mede weg gebruikers, remtest geven aan bumperklevers of bijvoorbeeld ook onnodig hard optrekken. Allemaal ongewenste handelingen die je van een medewerker niet wenst. Naast onnodige imagoschade gaat dit vaak gepaard met verhoogd risico op ongelukken, onnodige branstofgebruik en extra CO2-uitstoot. Defensief rijden is het tegenovergestelde van een offensief rijden en staat bij onze openbare weg training centraal.

Rijvaardigheids trainingen

Wij inventariseren graag deze risico’s voor u en maken een road safety programma op maat.

Openbare weg trainingen

Bewezen effectieve training als het gaat om het verlagen van risico, incidenten, brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Code 95

Code 95 is een verplichte nascholing voor beroepschauffeurs uit de Europese Unie die in bezit zijn van een rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E). 

Slipcurcus vrachtwagen

Op ons mooie Rijvaardigheidscentrum Lelystad organiseren wij code 95 trainingen waarna chauffeurs direct de 7 uur praktijknascholing vakbekwaamheid (code95) mogen bijschrijven.

RIJSTIJLAANPASSING

Offensief rijden

Wat is Safe Driving? Onze openbare weg trainingen worden allemaal gegeven middels het SAFE-driving principe. Een methode die door het National Safety Council in Amerika ontwikkeld is en staat voor het leren autorijden waarbij het sparen van levens, tijd en geld centraal staan, ongeacht de omstandigheden om de bestuurders heen of het (verkeers-)gedrag van anderen.

Door de SAFE methode worden de bestuurders gecoacht om het maximale rendement uit hun rit te halen en hun schadepreventie te maximaliseren.

Zo worden kosten van de volgende zaken beperkt:

  • Schadelast, waaronder blikschade, inkomstenderving en letselschade;
  •  Brandstofgebruik;
  •  Aansprakelijkheid

De methodiek die gebruikt wordt voor deze training is de Amerikaanse SAFE methode.

Doel van de training

Door de SAFE methode worden de bestuurders gecoacht om het maximale rendement uit hun rit te halen en hun schadepreventie te maximaliseren.

Zo worden kosten van de volgende zaken beperkt:

  • Schadelast, waaronder blikschade, inkomstenderving en letselschade
  • Brandstofgebruik
  • Aansprakelijkheid

Veelgestelde vragen

Defensief rijden is veiliger en duurzamer rijden. Defensief rijgedrag is een op de omgeving en milieu aangepast rijstijl. 

Defensief rijden wordt gedaan via de SAFE-methode. Hiermee wordt een rijstijlaanpassing nagestreefd, waarbij schadepreventie gemaximaliseerd wordt en tevens het milieuaspect bij autorijden wordt behandeld.

Een bestuurder die een rijstijl heeft waarbij niet alleen het voertuig maar ook de situatie onder controle gehouden kan worden.

Een rijstijl waarbij de bestuurder controle heeft over het voertuig en over de situatie. Kostenbeperking op het gebied van schade, brandstofgebruik en aansprakelijkheid staan centraal.

Vragen?
Contact opnemen.