Verkeersveiligheid verbeteren met een rijvaardigheidstraining

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in onze samenleving. Elke dag gebeuren er ongelukken op de weg en helaas komen daarbij ook regelmatig mensen om het leven. Uit recente cijfers is zelfs gebleken dat de doden als gevolg van een verkeersongeval voor het eerst sinds jaren weer is gestegen, en flink ook. Als werkgever heeft u een verantwoordelijkheid om de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen, ook op de weg. Een manier om de verkeersveiligheid te verbeteren is door middel van een rijvaardigheidstraining.

Wat is een rijvaardigheidstraining?

Een rijvaardigheidstraining is een training waarbij deelnemers leren om veilig en zelfverzekerd deel te nemen aan het verkeer. Er zijn verschillende soorten rijvaardigheidstrainingen, zoals een slipcursus, online trainingen of een training voor defensief rijden. Tijdens een rijvaardigheidstraining leren deelnemers onder andere hoe ze moeten reageren op gevaarlijke situaties, hoe ze moeten remmen en uitwijken in noodsituaties en hoe ze veilig kunnen rijden in verschillende weersomstandigheden. Bij een cursus defensief rijden ligt de nadruk op risicobeheersing in deze training wordt geleerd om proactief te anticiperen op mogelijke gevaren op de weg om zo ongelukken te voorkomen. Het doel van de training is om de rijvaardigheid te verbeteren en de verkeersveiligheid op de weg te vergroten.

Hoe kan een rijvaardigheidstraining de verkeersveiligheid vergroten?

Een rijvaardigheidstraining kan de verkeersveiligheid op verschillende manieren vergroten. Ten eerste leren deelnemers hoe ze moeten omgaan met gevaarlijke situaties, zoals aquaplaning, slippen en plotseling remmen. Door te oefenen met deze situaties, leren deelnemers hoe ze hierop moeten reageren en kunnen ze in de toekomst beter inspelen op vergelijkbare situaties. Dit vergroot de kans op het voorkomen van ongelukken.

Ten tweede vergroot een rijvaardigheidstraining het bewustzijn van deelnemers over hun eigen rijgedrag. Vaak zijn bestuurders zich niet bewust van de risico’s van hun eigen rijgedrag en hoe ze dit kunnen verbeteren. Tijdens een rijvaardigheidstraining worden deelnemers bewust gemaakt van hun rijgedrag en krijgen ze handvatten aangereikt om dit te verbeteren. Hierdoor worden ze zich bewuster van hun eigen rijgedrag en kunnen ze dit aanpassen om de verkeersveiligheid te vergroten.

De verkeersveiligheid van werknemers

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp en een verantwoordelijkheid van werkgevers. Een rijvaardigheidstraining kan hieraan bijdragen door deelnemers te leren hoe ze veilig en zelfverzekerd deel kunnen nemen aan het verkeer en bewust te maken van hun eigen rijgedrag. Door het vergroten van de kennis en vaardigheden van bestuurders, kan de kans op ongelukken op de weg worden verminderd en kunnen we met zijn allen bijdragen aan het vergroten van ieders verkeersveiligheid.

Verkeersbeleid

Met stijgende verkeersdoden en kosten die de pan uit rijzen is het voor bedrijven die regelmatig medewerkers op de weg hebben zitten van belang om een verkeersbeleid op te stellen. Een RI&E is een verplichting binnen bedrijven, een verkeersbeleid niet en toch is het zinvol om over een verkeersbeleid na te denken. U bent immers wel verplicht om naar aanleiding van een RI&E maatregelen te treffen om de risico’s voor uw werknemers te verminderen. Een verkeersbeleid kan hierbij helpen en is dus sterk aan te raden. Bovendien kan een verkeersbeleid bijdragen aan het voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom de zorgplicht van werkgevers.

Bekijk ook onze blog over verkeersbeleid: https://verkeersveiligheidgroep.nl/wat-is-een-verkeersbeleid/

Heeft u hulp nodig bij het maken van een verkeersbeleid? Wij komen graag vrijblijvend bij u langs voor een inventarisatiegesprek.

Gerelateerde blogs