Duurzaam Veilig Wegverkeer realiseren: het kan

Heeft u de term Duurzaam Veilig Wegverkeer al eens voorbij zien komen? De algemene verkeersveiligheid in Nederland is namelijk een onderwerp waar veel over gediscussieerd wordt. Hoe kunnen we dit op de juiste manier aanpakken zodat er een maximaal veilig verkeerssysteem ontstaat?

Duurzaam Veilig Wegverkeer

Duurzaam Veilig Wegverkeer staat voor een maximaal veilig verkeerssysteem. Hierbij wordt gekeken naar de mobiliteitswensen van verschillende doelgroepen, het belang van optimale bereikbaarheid en persoonlijke keuzevrijheid van de bestuurder. Het gedrag van verkeersdeelnemers staat hierbij altijd centraal om een maximaal veilig verkeerssysteem te kunnen realiseren voor iedere weggebruiker.

Elimineren, minimaliseren en mitigeren

Om Duurzaam Veilig Verkeer zo passend mogelijk te maken, wordt er onderscheid gemaakt tussen het elimineren, minimaliseren en mitigeren van risico’s. Dit houdt in dat gevaarlijke verkeerssituaties zo goed als onmogelijk worden gemaakt, want dat is de perfecte situatie waarin een maximaal veilig verkeerssysteem gerealiseerd kan worden.

Vergelijk het met een rivier. Des te minder verstoringen er zijn van het water, des te beter de rivier kan stromen. Hetzelfde geldt voor het verkeerssysteem. Des te minder files, ongelukken of ander oponthoud er is, des te beter dat is voor de verkeersstroom. Maar dit komt ook de duurzaamheid ten goede, want auto’s die een constante snelheid rijden, verbruiken minder.

Tot slot is er ook nog het mitigeren van risico’s. Dit houdt in dat wanneer mensen toch worden blootgesteld aan eventuele risico’s, de consequenties hiervan minimaal zijn door een gerichte aanpak.

Een proactieve benadering

Als er iets centraal staat bij Duurzaam Veilig Wegverkeer, is het de proactieve benadering. Wat we hiermee bedoelen? De verkeersomgeving moet zo zijn vormgegeven, dat er geen ernstige ongevallen plaatsvinden. En wanneer er wel een ongeval plaatsvindt, moet de ernst en schade hiervan worden beperkt. Beter voorkomen dan genezen is het uitgangspunt van een proactieve benadering en dat is dus ook het geval bij Duurzaam Veilig Wegverkeer. 

Gerelateerde blogs