Werken aan een duurzame bedrijfsreputatie

Als er tegenwoordig iets niet meer weg te denken is uit het bedrijfsleven, dan is het wel een duurzame reputatie. Speelt u op dit moment nog niet in op zuinig rijden, brandstofbesparing of CO2-reductie? Dan is dit het moment om te investeren in duurzaamheid!

Het belang van een duurzame bedrijfsreputatie

Een duurzame bedrijfsreputatie is voor veel ondernemers ontzettend belangrijk, omdat een dergelijke reputatie het beeld schetst dat een bedrijf het beste voorheeft met onze aarde en zich bewust is van haar ecologische voetafdruk. Dit kan het consumentenvertrouwen positief beïnvloeden. Daarbij is het overigens wel belangrijk dat de maatregelen in het kader van de duurzaamheid geloofwaardig worden geacht door het publiek, het moet geen façade blijken, maar voelen als een oprechte overtuiging.

Een duurzame bedrijfsreputatie door zuinig rijden

Een duurzame bedrijfsreputatie kan op een aantal manieren worden bereikt. Eén van die manieren is de wijze waarop men binnen de onderneming gebruik maakt van auto’s. Het behoeft immers geen betoog meer dat met een vervuilende auto rijden niet goed is voor het milieu. Zuinig rijden is het begin om uw duurzame bedrijfsreputatie te boosten.

Men kan zuiniger rijden door een paar simpele veranderingen door te voeren. Zo is het belangrijk een constante snelheid te rijden – gebruik hiervoor cruise control – niet te vaak te remmen, het toerental in de gaten te houden en het start/stopsysteem te gebruiken. Met deze veranderingen is brandstofbesparing is niet alleen goed voor het imago van uw bedrijf, maar scheelt het ook in de portemonnee.

Groen rijden heeft de toekomst

Zuinig rijden is een onderdeel van groen rijden. Groen rijden heeft niet alleen een positief effect op de duurzame bedrijfsreputatie, maar ook de fijne bijkomstigheid dat het voor CO2-reductie zorgt. Bij groen rijden kan men, naast zuinig rijden, ook zeker denken aan duurzaam onderhoud, de aanschaf van duurzame auto’s en bijvoorbeeld het aanbieden van een rijvaardigheidscursus aan personeel. Een dergelijke rijvaardigheidscursus kan ervoor zorgen dat uw personeel leert om de auto op een duurzame manier te gebruiken.

Gerelateerde blogs